Yttre miljö – maskiner och verktyg

Kurskod: YTTYTR0 Poäng: 100

Kursen yttre miljö – maskiner och verktyg omfattar punkterna 1 och 3–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .