Yttre miljö

Ämneskod: YTT

Ämnet yttre miljö behandlar planering, anläggning och bevarande av utomhusanläggningar och gröna ytor samt den teknik och utrustning som används för detta. Det behandlar också betydelsen av trivsamma och funktionella utemiljöer i fastighetsområden.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet yttre miljö ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och anlägga hårda ytor, gröna ytor och annan fast markutrustning inom fastighetsområdet. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja och använda maskiner, verktyg och redskap samt att reparera, serva och underhålla dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka och använda ritningar, bedöma säkerhet och kvalitet samt samarbeta med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om bygglagstiftning, miljö- och kvalitetskrav samt om hur arbetet kan organiseras med hänsyn till arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för såväl professionella som brukare. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt hur dessa kan påverka säkerheten.

Genom praktiskt arbete med såväl traditionell som modern hantverksteknik ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i trädgårdsanläggning och anläggningsarbete inom fastighetsområdet.

Undervisningen i ämnet yttre miljö ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika typer av anläggningar inom fastighetsområden samt om maskiner, verktyg och redskap.
 2. Kunskaper om utomhusmiljöns betydelse för människors hälsa och livskvalitet samt om hur utomhusmiljöer kan utformas för olika brukare.
 3. Förmåga att planera och dimensionera gröna miljöer, andra anläggningar och fast markutrustning.
 4. Förmåga att tolka och använda ritningar.
 5. Förmåga att utföra skötsel och anläggning av gröna ytor och fast markutrustning.
 6. Förmåga att välja och använda lämplig arbetsteknik samt lämpliga maskiner, verktyg och redskap.
 7. Förmåga att utföra underhåll, service och reparation av maskiner, verktyg och redskap.
 8. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och säkerhetsföreskrifter inom området samt förmåga att förebygga risker och olycksfall.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 • Yttre miljö – anläggningar, 100 poäng.
 • Yttre miljö – maskiner och verktyg, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Yttre miljö – anläggningar YTTYTT0 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg YTTYTR0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .