Kom igång med Betygskriterier

Tjänsten för skolverkets alla gymnasiala kurser, ämnen och betygskriterier.

Letar du efter ett ämne eller en kurs? Navigera nedan eller använd sökfältet längst upp på sidan.

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux
Gymnasieskolan
Komvux

För lärare och skolor

Vill du eller ni börja använda betygskriterier? Läs mer om tjänstens funktionalitet och kom igång.

Kom igång

Senaste nytt

Nya namn på skolformer

Sedan juli gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär namnbyte på flera skolformer. Detta återspeglas nu på betygskriterier.se.

Alla nyheter

Exempel: Betygsmatris för Matematik 1a

Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet. Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet. Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden.
Eleven bedömer resultatens rimlighet. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter. Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter. Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang. Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang. Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.