Aerodynamik

Kurskod: YRKAER0 Poäng: 100

Kursen aerodynamik omfattar punkterna 1 och 5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .