Yrkesteknik – flyg

Ämneskod: YRK

Ämnet yrkesteknik – flyg behandlar de kunskaper som krävs för att ge eleven en kunskapsram till den omgivning i form av naturlagar, internationella regelverk och kvalitetskrav som styr all verksamhet inom flygsektorn.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet yrkesteknik – flyg ska syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om aerodynamiska och atmosfäriska tillstånd som är tillämpbara på luftfartyg. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelsen för samspelet mellan maskin och människa samt människans förutsättningar och begränsningar i samband med flygverksamhet. Undervisningen i ämnet ska leda till att eleverna utvecklar förutsättningar att förstå lagar och bestämmelser som skapar en bra arbetsmiljö och förebygger arbetsskador, samt är till för att skydda tredje person mot skador förorsakade av flygverksamhet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs enligt gällande regler och krav för flygmekaniker. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hållbar utveckling med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Undervisningen i ämnet yrkesteknik – flyg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om aerodynamik.
  2. Kunskaper om faktorer som påverkar människan och om hur mänskliga misstag kan undvikas.
  3. Kunskaper om tekniska systems anpassning till människan.
  4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt standarder.
  5. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området på såväl svenska som engelska.
  6. Kunskaper om att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt.

Kurser i ämnet

  • Aerodynamik, 100 poäng.
  • Flyglagstiftning, 50 poäng.
  • Mänskliga faktorer, 50 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Aerodynamik YRKAER0 100
Flyglagstiftning YRKFLY0 50
Mänskliga faktorer YRKMAN0 50

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .