El- och verkstadsteknik

Kurskod: VERVER0 Poäng: 100

Kursen el- och verkstadsteknik omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .