El- och verkstadsteknik

Ämneskod: VER

Ämnet el- och verkstadsteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt förekommande verkstadsarbete ombord på fartyg.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet el- och verkstadsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att planera och utföra elarbete, verkstadsarbete och mekaniskt arbete ombord på fartyg. Den ska bidra till att eleverna utvecklar färdigheter i att hantera material, verktyg och utrustning i en verkstad. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån scheman och ritningar utföra elarbeten och verkstadsarbeten ombord på fartyg samt utveckla förmåga att använda material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt tillsammans med teoretiska förklaringar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet.

Undervisningen i ämnet el- och verkstadsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och utföra elarbete, verkstadsarbete och mekaniskt arbete ombord på fartyg.
  2. Förmåga att välja och använda olika maskiner, verktyg, instrument och material i arbetet.
  3. Förmåga att använda ritningar, scheman, standarder samt instruktioner och manualer i arbetet.
  4. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet.
  5. Förmåga att använda termer och begrepp som används inom området.

Kurser i ämnet

  • El- och verkstadsteknik, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
El- och verkstadsteknik VERVER0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .