Vård och omsorg 2

Kurskod: VARVAR52 Poäng: 100

Kursen vård och omsorg 2 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .