Vård och omsorg

Ämneskod: VAR

Ämnet vård och omsorg behandlar olika former av service, vård och omsorg av människor som är i behov av stöd i vardagen. Ämnet handlar om vårdtagarens behov samt möjligheter att kunna delta i samhället och i en social gemenskap. Centralt i ämnet är ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av vård och omsorg samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets ansvar samt insatser för människor som är i behov av stöd i vardagen för att kunna delta i samhället och i en social gemenskap. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om den enskilde vårdtagarens livssituation, behov av service, vård och omsorg. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta samt stödja människor på ett etiskt och demokratiskt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av vård- och omsorgsarbete samt den utrustning som används för att utföra arbetet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, smitta och smittspridning. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om arbetsmiljön i vård- och omsorgsarbetet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om innebörden av ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt.

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika former av vård- och omsorgsarbete.
  2. Kunskaper om vårdtagarens behov av stöd i vardagen.
  3. Kunskaper om hygien, smitta och smittspridning.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Vård och omsorg 1, 200 poäng.
  • Vård och omsorg 2, 100 poäng, som bygger på vård och omsorg 1.
  • Vård och omsorg 3, 100 poäng, som bygger på vård och omsorg 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Vård och omsorg 1 VARVAR51 200
Vård och omsorg 2 VARVAR52 100
Vård och omsorg 3 VARVAR53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .