Våningsservice 3

Kurskod: VAIVAI03 Poäng: 100

Kursen våningsservice 3 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 5–6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .