Våningsservice

Ämneskod: VAI

Ämnet våningsservice omfattar städning, inredning och underhåll av rum och utrymmen inom besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Ämnet präglas av en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet våningsservice ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om våningsservice (housekeeping) inom besöksnäringens olika former av logi, till exempel camping, kryssningsfartyg och olika sorters hotell. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera så att mötet med gästen blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om systematisk städning och underhåll, organisation och planering samt inredning och dess påverkan på gästens upplevelse. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av entreprenörskap och arbetstagarens roll i verksamheten samt kunskaper om arbetsledning och lönsamhetskrav.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området våningsservice. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera ansvarsfrågor vad gäller etik och miljö inom besöksnäringen.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bemöta gäster med olika behov och förväntningar samt hantera klagomål, på ett sätt som är förenligt med verksamhetens mål. Genom kontakter med olika former av logi ska eleverna ges möjligheter att dels utveckla förståelse av den stora variation som finns av standard och servicenivå inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers önskemål.

Undervisningen i ämnet våningsservice ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
  2. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
  3. Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
  4. Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt anpassa sitt agerande och språk efter situation.
  6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

  • Våningsservice 1, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
  • Våningsservice 2, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 1.
  • Våningsservice 3, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Våningsservice 1 VAIVAI01 100
Våningsservice 2 VAIVAI02 100
Våningsservice 3 VAIVAI03 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .