Våningsservice 2

Kurskod: VAIVAI02 Poäng: 100

Kursen våningsservice 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 5–6.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .