Trädgårdsodling – plantskoleväxter

Kurskod: TRRTRG0 Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling – plantskoleväxter omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .