Trädgårdsanläggning 1

Kurskod: TRGTRA51 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .