Trädgårdsanläggning

Ämneskod: TRG

Ämnet trädgårdsanläggning behandlar anläggning av trädgårdar både utomhus och inomhus. Ämnet omfattar såväl hårdgjorda ytor som olika former av vegetationsytor. I ämnet ingår hållbarhet, funktion och teknik inom området.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om anläggning av parker och trädgårdar samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om att den gröna miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt förståelse av hur trädgårdsmiljöer kan utformas för olika brukare och funktioner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om ritningar, material, utrustning och tekniker inom trädgårdsanläggning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur anläggningstekniken påverkas av funktion, klimat, markförhållanden och val av material.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning såväl hantverksmässigt som med hjälp av teknisk utrustning. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja material, växter och tekniker inom trädgårdsanläggning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att utvärdera och bedöma resultatet av genomfört arbete.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete, fältstudier samt ett undersökande och problembaserat arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om anläggningens estetiska uttryck, val av material samt kvalitet och resultat på genomfört arbete.

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika trädgårdsanläggningar och planering av arbetet från idé till färdig anläggning.
  2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning på ett yrkesmässigt sätt.
  3. Förmåga att välja och använda material, växter, redskap och tekniker inom trädgårdsanläggning.
  4. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.
  • Trädgårdsanläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 1.
  • Trädgårdsanläggning 3, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Trädgårdsanläggning 1 TRGTRA51 100
Trädgårdsanläggning 2 TRGTRA52 100
Trädgårdsanläggning 3 TRGTRA53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .