Trä 3 – montage

Kurskod: TRÄTRK03 Poäng: 100

Kursen trä 3 – montage omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .