Trä

Ämneskod: TRÄ

Ämnet trä behandlar arbete med olika konstruktioner i trämaterial. Det behandlar även alla typer av skivmaterial i byggnadskonstruktioner. Vidare behandlar ämnet olika slag av utvändig beklädnad på byggnader.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trä ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra byggnation i trämaterial. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om bjälklag, regelverk och takkonstruktioner av trä. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om in- och utvändiga tak- och väggbeklädnader samt om invändig golvbeklädnad. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om montering av isoleringsmaterial mot värme och kyla samt fukt- och lufttätning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om montering av fönster och dörrar samt om snickerier, inredningar och listverk.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande vid byggarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar och egenkontroll av arbetsuppgifterna.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
 7. Förmåga att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 9. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 10. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Bygga i trä, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trä 1 – stommar, kursen trä 2 – beklädnad eller kursen trä 3 – montage.
 • Timring, 100 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 2.
 • Trä 1 – stommar, 100 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bygga i trä.
 • Trä 2 – beklädnad, 100 poäng, som bygger på kursen trä 1 – stommar. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bygga i trä.
 • Trä 3 – montage, 100 poäng, som bygger på kursen trä 2 – beklädnad. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bygga i trä.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bygga i trä TRÄBYG0 100
Timring TRÄTIM0 100
Trä 1 – stommar TRÄTRK01 100
Trä 2 – beklädnad TRÄTRK02 100
Trä 3 – montage TRÄTRK03 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .