Tränings- och tävlingslära 2

Kurskod: SPITRA52 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 2 omfattar punkterna 2–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .