Specialidrott

Ämneskod: SPI

Ämnet specialidrott handlar om att utveckla den idrottsliga förmågan inom en vald idrott. Ämnet behandlar metoder och teorier som underlättar prestationsutvecklingen mot hög nivå.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar sin idrottsliga förmåga inom en vald idrott. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamheter.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om människokroppens byggnad och funktioner samt om kost, mental träning och andra faktorer som har betydelse för prestationsförmågan. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur skador och ohälsa i samband med tävling samt träning kan förebyggas och behandlas. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om regler och normer i samband med träning och tävling. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samarbeta med andra i samband med träning och tävling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur kroppsideal samt andra värderingar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället samt om olika roller och funktioner inom idrottsrörelsen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att delta i olika idrottsverksamheter och på så sätt få erfarenhet av elitidrott och träningsutveckling.

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utöva en vald idrott på elitnivå.
 2. Förmåga att använda träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 3. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera träningsverksamheter.
 4. Förmåga att förebygga skador och ohälsa i samband med träning och tävling.
 5. Förmåga att kommunicera och samarbeta i samband med träning och tävling.
 6. Förmåga att tillämpa etiska normer och regler i samband med träning och tävling.

Kurser i ämnet

 • Specialidrott 1, 100 poäng.
 • Specialidrott 2, 100 poäng, som bygger på kursen specialidrott 1.
 • Specialidrott 3, 100 poäng, som bygger på kursen specialidrott 2.
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng.
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Specialidrott 1 SPISPE51 100
Specialidrott 2 SPISPE52 100
Specialidrott 3 SPISPE53 100
Tränings- och tävlingslära 1 SPITRA51 100
Tränings- och tävlingslära 2 SPITRA52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .