Tränings- och tävlingslära 1

Kurskod: SPITRA51 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .