Specialidrott 1

Kurskod: SPISPE51 Poäng: 100

Kursen specialidrott 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .