Samhällskunskap – arbetslivets villkor

Kurskod: SALARB5 Poäng: 100

Kursen samhällskunskap – arbetslivets villkor omfattar punkten 5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasiesärskolan
Särvux gymnasial

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .