Samhällskunskap

Ämneskod: SAL

Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och arbetslivets villkor. Ämnet har också ett historiskt perspektiv.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället och om människors livsvillkor i samhället. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att reflektera över olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga samhällsförhållanden och hur de påverkas av individer och grupper.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivet, olika branscher och verksamheter. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna deltar aktivt i samhällslivet.

Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika trafikmiljöer och trafiksituationer, för att därigenom kunna vistas säkert i trafiken.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. De ska också ges möjlighet att besöka och studera olika verksamheter i närsamhället. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper och uppfattningar i ämnet såväl muntligt och skriftligt som med hjälp av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället.
 2. Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
 3. Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
 4. Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor.
 5. Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor.
 6. Förmåga att vistas säkert i olika trafikmiljöer.

Kurser i ämnet

 • Samhällskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1.
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 2.
 • Samhällskunskap – arbetslivets villkor, 100 poäng.
 • Trafikantkunskap, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Samhällskunskap 1 SALSAM51 50
Samhällskunskap 2 SALSAM52 100
Samhällskunskap 3 SALSAM53 100
Samhällskunskap – arbetslivets villkor SALARB5 100
Trafikantkunskap SALTRA5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .