Renen och rennäringen 2

Kurskod: RENREE02 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 3–8 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .