Omvårdnad 1

Kurskod: OMVOMV01 Poäng: 100

Kursen omvårdnad 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .