Återvinning och kretslopp 1

Kurskod: NANATE51 Poäng: 100

Kursen återvinning och kretslopp 1 omfattar punkterna 1, 3 och 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .