Naturkunskap

Ämneskod: NAN

Ämnet naturkunskap behandlar sambanden mellan individen, samhället och naturen. I ämnet ingår fältstudier och undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen. Ämnet omfattar också återvinning och kretslopp.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om energi och energianvändning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda dessa kunskaper för att reflektera över energi-, miljö- och klimatfrågor, biologisk mångfald och jordens resursfördelning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och förmåga att reflektera över sexualitet, relationer och sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden och miljö.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att göra personliga val och ställningstaganden med utgångspunkt i kunskaper om naturen och människokroppen. Genom att samtala om och utforska sin omvärld ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla kunskaper inom ämnet för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om kretsloppssamhället, hantering av avfall samt återvinning av material. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantering av avfall och återvinning.

I undervisningen ska fältstudier och ett undersökande arbetssätt ingå. Eleverna ska ges möjlighet att använda digital teknik och annan utrustning för att avläsa och tolka företeelser i naturen och funktioner i människokroppen.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen.
  2. Förmåga att reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning.
  3. Kunskaper om samband i människokroppen.
  4. Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.
  5. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med återvinning av material och hantering av restavfall.

Kurser i ämnet

  • Naturkunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1.
  • Naturkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 2.
  • Återvinning och kretslopp 1, 100 poäng.
  • Återvinning och kretslopp 2, 100 poäng, som bygger på kursen återvinning och kretslopp 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Naturkunskap 1 NANNAT51 50
Naturkunskap 2 NANNAT52 100
Naturkunskap 3 NANNAT53 100
Återvinning och kretslopp 1 NANATE51 100
Återvinning och kretslopp 2 NANATE52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .