Motor- och röjmotorsåg 2

Kurskod: MOTMOT02 Poäng: 100

Kursen motor- och röjmotorsåg 2 omfattar punkterna 2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .