Motor- och röjmotorsåg

Ämneskod: MOT

Motorsåg och röjmotorsåg används inom naturbruket vid arbete med skogsvård och avverkning i skogen, vid skötsel och underhåll inom naturvård och landskapsvård samt vid skötsel och underhåll av utemiljöer. Ämnet motor- och röjmotorsåg behandlar konstruktion, service och periodisk kontroll samt arbete med både motorsåg och röjmotorsåg.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta med motorsåg och röjmotorsåg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och ergonomi i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka arbetsinstruktioner samt följa upp och redovisa utfört arbete.

Genom praktiska övningar med motorsåg och röjmotorsåg i olika arbetssituationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett yrkesmässigt sätt motsvarande de branschkrav som finns för säker hantering av motorsåg och röjmotorsåg.

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens konstruktion och funktion.
  2. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter med motorsåg och röjmotorsåg.
  3. Förmåga att utföra service och reparationer av motorsågar och röjmotorsågar.
  4. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter samt förmåga att bedöma risker och förebygga olycksfall.
  5. Förmåga att bedöma arbetsresultatet.
  6. Förmåga att bedöma prestationer, kostnader och intäkter vid arbete med motorsåg och röjmotorsåg.

Kurser i ämnet

  • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng.
  • Motor- och röjmotorsåg 2, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT01 100
Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .