Motor- och röjmotorsåg 1

Kurskod: MOTMOT01 Poäng: 100

Kursen motor- och röjmotorsåg 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .