Material och verktyg 2

Kurskod: MAVMAT52 Poäng: 100

Kursen material och verktyg 2 omfattar punkterna 1– 4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .