Material och verktyg

Ämneskod: MAV

Ämnet material och verktyg behandlar material, verktyg och annan teknisk utrusning som används inom olika yrkesområden. I ämnet ingår skötsel och underhåll av material och utrustning samt skydd och säkerhet.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet material och verktyg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika material, verktyg och annan teknisk utrustning samt förmåga att använda och underhålla dessa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika materials egenskaper och användningsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om förädlingsprocessen, från råvara till färdigt material. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om verktyg och annan teknisk utrustning, dess konstruktion, funktion och användningsområden. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om skötsel och underhåll av material, verktyg och annan teknisk utrustning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra säkerhetskontroller och service av den tekniska utrustningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett säkert sätt.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om säkerhet, skyddsutrustning samt miljöhänsyn.

Undervisningen i ämnet material och verktyg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika materials egenskaper och användningsområden.
  2. Kunskaper om verktyg och annan teknisk utrustning, deras konstruktion, funktion samt användningsområden.
  3. Förmåga att välja och använda material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  4. Förmåga att sköta samt underhålla material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Material och verktyg 1, 100 poäng.
  • Material och verktyg 2, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Material och verktyg 1 MAVMAT51 100
Material och verktyg 2 MAVMAT52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .