Material och verktyg 1

Kurskod: MAVMAT51 Poäng: 100

Kursen material och verktyg 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte i ämnet material och verktyg. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .