Mat och butik – specialisering

Kurskod: MAOMAT00S Poäng: 100

Kursen mat och butik – specialisering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt specialiseringsområde.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .