Mat och butik

Ämneskod: MAO

Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning och bakning.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mat och butik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika råvaror och produkter, deras ursprung, kvalitet, användningsområden och hantering. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och omfattning samt om hur den praktiska verksamheten inom olika avdelningar bedrivs. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i grundläggande matlagning och bakning med inriktning mot butik. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunder och kunna ge råd och information om hur olika råvaror och produkter kan kombineras och tillredas till enstaka rätter eller hela måltider.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att använda och vårda redskap och maskiner, samt kunskaper om förpackningsmaterial och märkningsbestämmelser. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper i att göra ekonomiska beräkningar, beställa och exponera varor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar färdigheter i att organisera och utföra arbetet samt förmåga att reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet.

Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och problemlösningsförmåga samt förmåga att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Undervisningen i ämnet mat och butik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och om olika råvaror och produkter.
 2. Kunskaper om den dagliga driften och lönsamheten inom olika avdelningar i dagligvaruhandeln.
 3. Förmåga att planera, organisera och genomföra arbetet inom olika verksamhetsområden i butik.
 4. Färdigheter i att laga mat och baka samt förmåga att hantera lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
 5. Förmåga att kombinera råvaror till maträtter och måltider samt att ge råd om tillredning och måltidslösningar.
 6. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 • Mat och butik 1, 100 poäng.
 • Mat och butik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 1.
 • Mat och butik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Mat och butik 1 MAOMAT01 100
Mat och butik 2 MAOMAT02 100
Mat och butik – specialisering MAOMAT00S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .