Måltids- och branschkunskap

Kurskod: MADMAL5 Poäng: 200

Kursen måltids- och branschkunskap omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .