Måltids- och branschkunskap

Ämneskod: MAD

Ämnet måltids- och branschkunskap behandlar restaurang- och bageribranschens olika verksamheter. Ämnet är en orientering inom branschernas olika yrkesområden och arbetsmiljöer. Ämnet handlar om verksamheternas produkter, tjänster och yrkesroller. I ämnet ingår måltiden som en helhetsupplevelse. Centralt i ämnet är service och bemötande samt en säker livsmedelshantering.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet måltids- och branschkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om restaurang- och bageribranschens olika verksamheter och yrkesroller samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om branschernas verksamheter till exempel arbete i matsal, kök och bageri. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika yrkesroller i verksamheterna. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om verksamheternas produkter och tjänster samt betydelsen av kvalitet och service. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera med kunder och gäster på ett serviceinriktat sätt samt utifrån branschens etiska regler. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vad det innebär att arbeta inom restaurang- och bageribranschen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om måltiden som en helhetsupplevelse. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, ergonomi och miljöhänsyn i samband med arbete inom branschens olika verksamheter. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelshygien och säker livsmedelshantering. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att använda metoder, redskap och annan utrustning som används inom de olika områdena. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom restaurang och bageri på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Fältstudier, praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om innebörden samt betydelsen av ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat arbetssätt

Undervisningen i ämnet måltids- och branschkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter och tjänster.
  2. Kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

  • Måltids- och branschkunskap, 200 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Måltids- och branschkunskap MADMAL5 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .