Näthandel 2

Kurskod: INPNAT52 Poäng: 100

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen ingår fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .