Inköp och logistik

Ämneskod: INP

Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används i samband med varuhantering. Centralt i ämnet är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om logistik och hantering av varor samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om varans väg från producent till konsument där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om inköp och distribution av varor samt betydelsen av att detta genomförs med hänsyn till miljön.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av varulager, organisation och lagerhållning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om varusortiment och hantering av olika varor. Undervisningen ska bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om modern teknik och utrustning som används i samband med varuhantering samt om lagar och andra bestämmelser som rör arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om genomfört arbete, arbetsmiljö och säkerhet samt frågor om miljöpåverkan.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om logistik och varuhantering.
  2. Förmåga att använda modern teknik och teknisk utrustning inom området.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Inköp och logistik 1, 100 poäng.
  • Inköp och logistik 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp och logistik 1.
  • Inköp och logistik 3, 100 poäng, som bygger på kursen inköp och logistik 2.
  • Näthandel 1, 100 poäng.
  • Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Inköp och logistik 1 INPINK51 100
Inköp och logistik 2 INPINK52 100
Inköp och logistik 3 INPINK53 100
Näthandel 1 INPNAT51 100
Näthandel 2 INPNAT52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .