Idrott och hälsa 3 – vald idrott

Kurskod: IDCIDR53 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 3 – vald idrott omfattar punkterna 1–2 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .