Idrott och hälsa

Ämneskod: IDC

Ämnet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att samtala om och reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstil betyder för den fysiska förmågan och hälsan.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att genom fysiska aktiviteter utveckla kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur fysiska aktiviteter kan genomföras på ett ergonomiskt och säkert sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera nödsituationer vid fysiska aktiviteter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen som en källa till rekreation under olika årstider. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett intresse för fysiska aktiviteter i olika utemiljöer.

Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan.
  2. Förmåga att reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstilen betyder för hälsan och välbefinnandet.
  3. Förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Kurser i ämnet

  • Idrott och hälsa 1, 200 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på idrott och hälsa 1.
  • Idrott och hälsa 3 – vald idrott, 100 poäng, som bygger på idrott och hälsa 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Idrott och hälsa 1 IDCIDR51 200
Idrott och hälsa 2 IDCIDR52 100
Idrott och hälsa 3 – vald idrott IDCIDR53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .