Idrott och hälsa 2

Kurskod: IDCIDR52 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .