Idrott och hälsa 1

Kurskod: IDCIDR51 Poäng: 200

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .