Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets

Kurskod: HUAHUM30S Poäng: 50

Kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig spets omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom spetsutbildningens område.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .