Hantverksteknik 5 – specialisering

Kurskod: HAVHNT05S Poäng: 50

Kursen hantverksteknik 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder inom valt specialiseringsområde inom profilen.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .