Hantverk

Ämneskod: HAV

Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen och resultatets kvalitet.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i design och formgivning.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda yrkets fackspråk och att kommunicera med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i ett målinriktat säljarbete som leder till goda kundrelationer. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar ett kreativt förhållningssätt till affärsmässiga och serviceinriktade verksamheter. Hantverkssektorn består delvis av små företag och därför ska undervisningen stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och tillämpa kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom hantverksområdet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att träna och förfina hantverkstekniker och metoder. Eleverna ska också ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper om tekniker och om materialens olika egenskaper i det praktiska arbetet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man väljer lämpliga material och tekniker utifrån den tänkta slutprodukten, med hänsyn till kostnad och miljö. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digitala tekniker i arbetet.

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
 2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
 3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
 7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
 8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
 9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
 10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.

Kurser i ämnet

 • Hantverk – introduktion, 200 poäng.
 • Barberare 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.
 • Barberare 3, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 2.
 • Barberare 4, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 3.
 • Barberare 5, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 4.
 • Barberare 6a, 100 poäng, som bygger på kursen barberare 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen barberare 6b.
 • Barberare 6b, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen barberare 6a.
 • Finsnickeri 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll finsnickeri.
 • Finsnickeri 2, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 1.
 • Finsnickeri 3, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 2.
 • Finsnickeri 4, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3.
 • Finsnickeri 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Finsnickeri 5, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4.
 • Finsnickeri 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Finsnickeri 6a, 100 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen finsnickeri 6b.
 • Finsnickeri 6b, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen finsnickeri 6a.
 • Florist 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll florist.
 • Florist 2, 200 poäng, som bygger på kursen florist 1.
 • Florist 3, 200 poäng, som bygger på kursen florist 2.
 • Florist 4, 200 poäng, som bygger på kursen florist 3.
 • Florist 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Florist 5, 200 poäng, som bygger på kursen florist 4.
 • Florist 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Florist 6a, 100 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen florist 6b.
 • Florist 6b, 50 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen florist 6a.
 • Frisör 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll frisör, barberare eller hår- och makeupstylist.
 • Frisör 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.
 • Frisör 3, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 2.
 • Frisör 4, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 3.
 • Frisör 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 3, kursen frisör 3 eller kursen hår- och makeupstylist 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Frisör 5, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 4.
 • Frisör 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 4 eller frisör 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Frisör 6a, 100 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6b.
 • Frisör 6b, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6a.
 • Hår- och makeupstylist 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.
 • Hår- och makeupstylist 3, 200 poäng, som bygger på kursen hår- och makeupstylist 2.
 • Hår- och makeupstylist 4, 200 poäng, som bygger på kursen hår- och makeupstylist 3.
 • Hår- och makeupstylist 5, 200 poäng, som bygger på kursen hår- och makeupstylist 4.
 • Textil design 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll textil design.
 • Textil design 2, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 1.
 • Textil design 3, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 2.
 • Textil design 4, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 3.
 • Textil design 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Textil design 5, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 4.
 • Textil design 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
 • Textil design 6a, 100 poäng, som bygger på kursen textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen textil design 6b.
 • Textil design 6b, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen textil design 6a.
 • Hantverksteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 1 med innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 3, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 2 med innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 4, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 5, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil.
 • Hantverksteknik 6a, 100 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen hantverksteknik 6b.
 • Hantverksteknik 6b, 50 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen hantverksteknik 6a.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hantverk – introduktion HAVHAV0 200
Barberare 2 HAVBAR02 200
Barberare 3 HAVBAR03 200
Barberare 4 HAVBAR04 200
Barberare 5 HAVBAR05 200
Barberare 6a HAVBAR06a 100
Barberare 6b HAVBAR06b 50
Finsnickeri 1 HAVFIN01 200
Finsnickeri 2 HAVFIN02 200
Finsnickeri 3 HAVFIN03 200
Finsnickeri 4 HAVFIN04 200
Finsnickeri 4 – specialisering HAVFIN04S 50
Finsnickeri 5 HAVFIN05 200
Finsnickeri 5 – specialisering HAVFIN05S 50
Finsnickeri 6a HAVFIN06a 100
Finsnickeri 6b HAVFIN06b 50
Florist 1 HAVFLO01 200
Florist 2 HAVFLO02 200
Florist 3 HAVFLO03 200
Florist 4 HAVFLO04 200
Florist 4 – specialisering HAVFLO04S 50
Florist 5 HAVFLO05 200
Florist 5 – specialisering HAVFLO05S 50
Florist 6a HAVFLO06a 100
Florist 6b HAVFLO06b 50
Frisör 1 HAVFRI01 200
Frisör 2 HAVFRI02 200
Frisör 3 HAVFRI03 200
Frisör 4 HAVFRI04 200
Frisör 4 – specialisering HAVFRI04S 50
Frisör 5 HAVFRI05 200
Frisör 5 – specialisering HAVFRI05S 50
Frisör 6a HAVFRI06a 100
Frisör 6b HAVFRI06b 50
Hår- och makeupstylist 2 HAVHAR02 200
Hår- och makeupstylist 3 HAVHAR03 200
Hår- och makeupstylist 4 HAVHAR04 200
Hår- och makeupstylist 5 HAVHAR05 200
Textil design 1 HAVTEX01 200
Textil design 2 HAVTEX02 200
Textil design 3 HAVTEX03 200
Textil design 4 HAVTEX04 200
Textil design 4 – specialisering HAVTEX04S 50
Textil design 5 HAVTEX05 200
Textil design 5 – specialisering HAVTEX05S 50
Textil design 6a HAVTEX06a 100
Textil design 6b HAVTEX06b 50
Hantverksteknik 1 HAVHNT01 200
Hantverksteknik 2 HAVHNT02 200
Hantverksteknik 3 HAVHNT03 200
Hantverksteknik 4 HAVHNT04 200
Hantverksteknik 4 – specialisering HAVHNT04S 50
Hantverksteknik 5 HAVHNT05 200
Hantverksteknik 5 – specialisering HAVHNT05S 50
Hantverksteknik 6a HAVHNT06a 100
Hantverksteknik 6b HAVHNT06b 50

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .