Hantverksteknik 4 – specialisering

Kurskod: HAVHNT04S Poäng: 50

Kursen hantverksteknik 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom valt specialiseringsområde närliggande profilen, eller mindre vanligt förekommande tekniker och metoder inom profilen.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .