Hantverk – introduktion

Kurskod: HAVHAV0 Poäng: 200

Kursen hantverk – introduktion omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom den valda inriktningen eller profilen.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .