Handel och hållbar utveckling

Kurskod: HANHAN0 Poäng: 100

Kursen handel och hållbar utveckling omfattar punkterna 2, 4 och 6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .