Handel

Ämneskod: HAN

Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handelssektorns roll och funktioner samt försäljning, varudistribution, affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handelssektorn samt om handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv. Undervisningen ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel. I undervisningen ska eleverna bland annat ges möjlighet att utveckla kunskaper om service, praktisk marknadsföring, butiksekonomi, kundrelationer, affärsutveckling och ledarskap. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna förstår sambandet mellan utbud och efterfrågan och faktorer som påverkar affärsmöjligheter och lönsamhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt genom en ändamålsenlig och bransch- och målgruppsanpassad språkanvändning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhetsfrågor, lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handelns roll och ansvar för hållbar utveckling.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom handel samt utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med kunder. Via kontakter med företag och organisationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för företagandets villkor. Eleverna ska även ges möjlighet att använda informations- och kommunikationsteknik för affärsmässig verksamhet.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om handel, handelns utveckling historiskt och i nutid, yrkesroller, service, praktisk marknadsföring och varudistribution.
 2. Kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 3. Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel samt förmåga att granska olika affärsmöjligheter och produkter utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet samt etiska aspekter.
 5. Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
 8. Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat samt förmåga att utvärdera arbetet.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med medarbetare och kunder internt och externt.

Kurser i ämnet

 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng.
 • Praktisk marknadsföring 2, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 • Affärsutveckling och ledarskap, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 • Handel – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen servicekunskap eller kursen praktisk marknadsföring 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Branschkunskap inom handel, 100 poäng.
 • Handel och hållbar utveckling, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 100
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 100
Handel – specialisering HANHAN00S 100
Branschkunskap inom handel HANBRA0 100
Handel och hållbar utveckling HANHAN0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .